ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът www.govalshoes.bg („Уебсайтът“) е интернет магазин, собственост на фирма "ГОВАЛ - МС" ЕООД и на него се предлагат продукти, които фирма "ГОВАЛ - МС" ЕООД произвежда, внася и/или разпространява. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от "ГОВАЛ - МС" ЕООД. Тези общи условия дават информация на потребителите за техните права, ограничения и отговорности при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител на уебсайта е обвързан с настоящите общи условия и техните правила от момента на влизане в уебсайта до напускането му. "ГОВАЛ - МС" ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и настоящите общи условия без предварително анонсиране.

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от всяка една от секциите в Уебсайта, където има публикувани оферти и описания на предлаганите стоки. Офертите съдържат минимум следното описание на продукта: снимка, детайли относно материал, модел, цвят и цена. Посочената цена е в лева с начислено ДДС и се отнася за 1 (един) брой . Цената на продукта не включва стойността на доставка, както и такса наложен платеж, ако има такава. При поръчка, потребителят следва да посочи минимално необходимите основни данни посочени във формуляра за поръчка на Уебсайта.

 
Минималните задължителни данни, които потребителят е необходимо да предостави при поръчка са както следва: име, адрес, телефон за контакт, както и e-mail, които ще бъдат  използвани само и единствено с цел потвърждение на извършената от него поръчка. При  пропуск да бъде  опълнено някое от задължителните полета за обратна връзка или в случай на предоставяне на невярна или неточна информация, Уебсайтът не се обвързва със  задължението за доставка на заявената стока. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа. През първия етап потребителят изписва желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с надпис добави в кошница. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата или да се отвори при кликване върху бутона под надписа "Моята кошница". Кликване върху бутона "Към поръчката" и попълване данните за доставка. След въвеждането на всички данни за доставката, потребителят прави още веднъж преглед на поръчката и я изпраща като натисне бутон с надпис "Поръчай". Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на "ГОВАЛ - МС" ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и "ГОВАЛ - МС" ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.