За всеки закупен продукт Вие получавате гаранционна карта в която са описани гаранционните условия. Вие имате право да върнете закупения от нас продукт в рамките на 24 часа след получаването му ако той не отговаря на вашият размер но не по късно от описаният срок. Той трябва да е в същото състояние в което е получен, и върнат в същата опаковка.